Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων: Στη λίστα 128 νέα φάρμακα

Εκδόθηκε σήμερα το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, με αριθμό 4/2009, που θα έχει ισχύ από 20/07/2009. Στο νέο δελτίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 128 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, 4 μειώσεις τιμών και διαγραφές 6 φαρμακευτικών προϊόντων.Αναλυτικότερα, το νέο Δ.Τ.Φ. περιλαμβάνονται:α) 128 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων φαρμακευτικών επιχειρήσεων μέχρι και την 30/06/2009,
βάσει της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου Α3-759/4/2/2008.Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιμών οι 96 αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες 32 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα εκ των οποίων οι 5 αναφέρονται σε τελείως νέα φάρμακα - με νέες δραστικές ουσίες - που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά (ALMOGRAN, FIRMAGON).Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα σκευάσματα πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή των διατάξ
Keywords
Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Κέρδος