ΕΣΥΕ: «Βουτιά» έκαναν τον Απρίλιο εισαγωγές κι εξαγωγές

«Βουτιά» έκαναν τον Απρίλιο εισαγωγές κι εξαγωγές στη χώρα μας. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα Απρίλιο 2009 διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.374,8 εκατ. ευρώ έναντι 5.294,1 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2008, παρουσιάζοντας μείωση 36,3%.Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά τον ίδιο μήνα περιορίστηκε σε 1.170,1 εκατ. ευρώ έναντι 1.463,0 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του έτους 2008, παρουσιάζοντας μείωση 20,0%. ΔωδεκάμηνοΣτο δωδεκάμηνο Μαϊου 2008 -
Απριλίου 2009, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων μειώθηκε κατά 5,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Μαϊου 2007 - Απριλίου 2008. Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών παρουσίασε μείωση 3,8%. Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία αφορούν μόνο τις εμπορευματικές συναλλαγές. Συνεπώς, δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι συναλλαγές υπηρεσιών και οι μη καταχωρημένες συναλλαγές, οι οποίες, όμ
Keywords
Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Κέρδος