Δεν θα διανείμει μέρισμα η Λιβάνης

Την μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση του 2008 αποφάσισε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Λιβάνης.
Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Reporter