Στο ...ναδίρ οι εξαγωγές για τέταρτο στη σειρά μήνα

Γενικότερα παρατηρείται καθίζηση του εξωτερικού εμπορίου καθώς και οι εισαγωγές ακολουθούν την ίδια έντονα πτωτική πορεία.
Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Ημερησία