Σε ποια σημεία οι startups υπερισχύουν των μεγάλων εταιρειών;

Οι startups μπορεί να έχουν αρκετά μειονεκτήματα, έλλειψη κεφαλαίων, εμπειρίας κάποιες φορές, διαδικασιών, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία υπερισχύουν των μεγάλων

Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Fortune
Σε ποια σημεία οι startups υπερισχύουν των μεγάλων εταιρειών;,