Οι συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς

Με τον όρο συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς εννοούμε όλες τις βλάβες που μπορεί να παρουσιάζει η καρδιά μόλις το παιδί γεννηθεί.
Τυχαία Θέματα
iNews > Ειδήσεις > Ελευθεροτυπία