36,34%
27,81%
6,28%
6,05%
5,47%
4,75%
4,68%
2,46%
1,79%
Ολα τα Αποτελέσματα >>

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 04/12/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΔΑ: Β455ΟΡ1Υ-ΛΘΑ
Τυχαία Θέματα
iNews > Ειδήσεις > Diavgeia.gov.gr