ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας Πρασίνου

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων της υπηρεσίας Πρασίνου
Ημ/νια: 08/01/2013
Φορέας: Δήμος Αρταίων
ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΨΑ-9ΘΞ
Τυχαία Θέματα
iNews > Ειδήσεις > Diavgeia.gov.gr