ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημ/νια: 11/12/2012
Φορέας: Δήμος Σάμου
ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ1Κ-ΠΜΩ
Τυχαία Θέματα
iNews > Ειδήσεις > Diavgeia.gov.gr