36,34%
27,81%
6,28%
6,05%
5,47%
4,75%
4,68%
2,46%
1,79%
Ολα τα Αποτελέσματα >>

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ . Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 33.12.1 (33.12.19) .

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ . Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2008 : 33.12.1 (33.12.19) .
Ημ/νια: 06/12/2012
Φορέας: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΑΔΑ: Β45Χ7ΛΞ-ΨΘ9
Αναζητήσεις
διαγωνισμοί για αναγόμωση πυροσβεστήρων, άδεια για πυροσβεστικά είδη
Τυχαία Θέματα
iNews > Ειδήσεις > Diavgeia.gov.gr